Καμονάχος

Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη

Μελέτη:
Η σωστή  μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την σωστή , γρήγορη και ποιοτική υλοποίησή  του. Με έμφαση πάντα στις απαιτούμενες προδιαγραφές η  εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει κάθε μελέτη που απαιτείται για ένα έργο (αρχιτεκτονική , στατική ,ηλεκτρομηχανολογική ,ενεργειακή )

Επίβλεψη:
Η επίβλεψη ενός  έργο είναι ίσως ακόμη πιο σημαντική και από τη μελέτη καθώς εκτός από τη σωστή εφαρμογή της μελέτης θα πρέπει να δοθούν και λύσεις σε προβλήματα τα οποία ίσως δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τη μελέτη.  Η εταιρεία μας έχει τη γνώση να και την εμπειρία να αναλάβει κάθε έργο υπό τη μορφή επίβλεψης ή και αυτεπιστασίας.

Κατασκευή:
Με τεράστια εμπειρία στην κατασκευή μέσα από την εκτέλεση πληθώρας έργων τόσο στον ιδωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα τα τελευταία είκοσι χρόνια η εταιρία μας έχει μπορεί να αναλάβει την κατασκευή κάθε είδους έργων είτε αφορά λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» είτε τμήμα ενός project . Έχοντας αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια την απαραίτητη τεχνογνωσία στο  στην κατασκευή  έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις .