Καμονάχος

Δίκτυα

Ο σκοπός ενός δικτύου υπολογιστών είναι να διασυνδέει έναν αριθμό υπολογιστών και άλλων ψηφιακών συσκευών μεταξύ τους και να επιτρέπει στους χρήστες να μεταδίδουν δεδομένα αλλά και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους πόρους απομακρυσμένων υπολογιστών ή συστημάτων.
Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της τεχνολογίας είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών.
Στην εποχή μας τα δίκτυα των επιχειρήσεων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή λειτουργία και την υψηλή παραγωγικότητα των εταιριών. Η υψηλή διαθεσιμότητα τους είναι πλέον απαραίτητη, για να εξασφαλισθούν οι στόχοι των εταιριών

Μελέτη-Σχεδιασμός Δικτύου

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:
1) Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.
2) Εγκατάσταση Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπούν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση, μέτρηση του patch panel, δλδ όλη την δομημένη καλωδίωση και γίνετε σε συνεργασία με τον πτυχιούχο ηλεκτρολόγο συνεργάτη μας.
3) Εξοπλισμός (Hardware): Σας Προμηθεύουμε με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκαταστασή του.
4) Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server), γίνεται εγκατάσταση και εκεί των απαραίτητων προγραμμάτων.
5) Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Δίκτυα LAN - Τοπικά δίκτυα

  • Μελέτη & εγκατάσταση δικτύων

  • Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών

  • Διαμοιρασμός αρχείων

Ασύρματα δίκτυα - Wifi

  • Εγκατάσταση Wifi

  • Δημιουργία portals & Facebook Logins

Server - Nas - SaS

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Windows Server(Domain, AD, DNS)

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση NAS

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Linux Server

Οπτικές Ίνες

Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, με διάμετρο μικρότερη των 10μm όπου από μέσα τους μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα υπό μορφή φωτός. Συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια. Ένα καλώδιο οπτικών ινών περιέχει μέσα του δεκάδες ή και εκατοντάδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες με διάμετρο μικρότερη και από μία τρίχα. Με τις ακτίνες λέιζερ ένα σήμα μπορεί να μεταδοθεί δια μέσου οπτικών ινών σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ.

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε δίκτυα επικοινωνιών και επιτρέπουν τη μετάδοση φωτεινών σημάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερο εύρος ζώνης (ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων) σε σχέση με άλλες μορφές μετάδοσης σημάτων, όπως ο χαλκός, ενώ η ταχύτητα μετάδοσης πλησιάζει αυτή με την οποία διαδίδεται το φως. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με μικρότερη απώλεια και επίσης δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Διαθέτουμε εργαλεία και όργανα τελευταίας τεχνολογίας για την εγκατάσταση, συγκόλληση και έλεγχου των Οπτικών ινών. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και εγγυόμαστε για την άριστη εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων οπτικών ινών στην εγκατάσταση σας.

Σύγχρονα εργαλεία και εγκατάσταση

Διαθέτουμε Σύγχρονα Εργαλεία για τον τερματισμό και έλεγχο της οπτικής ίνας έτσι ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:

1) Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.
2) Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση των οπτικών ινών περιλαμβάνει εγκατάσταση , πέρασμα καναλιών όπου θα περάσει η ίνα, τερματισμός της ίνας στο patch panel και ο έλεγχος λειτουργίας.
3) Εξοπλισμός (Hardware): Σας Προμηθεύουμε με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκατάστασή του.
4) Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.