Καμονάχος

Ανακαινίσεις Επαγγελματικών Χώρων – Κατοικιών

Ο αρμονικός συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής αποτελεί το κλειδί για μια σωστά μελετημένη ανακαίνιση η οποία θα βελτιώσει τον χώρο σας σε όλους τους τομείς.
Για κάθε ανακαίνιση είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες :

  1. Καταγραφή των αναγκών και των επιθυμιών του ιδιοκτήτη.
  2. Προτάσεις διαμόρφωσης του χώρου σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.
  3. Κοστολόγηση του έργου και σύνταξη οικονομικής προσφοράς με τεχνική περιγραφή των εργασιών και χρονοδιαγράμματος .
  4. Υλοποίηση του έργου με πλήρη εφαρμογή της πρότασης που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

 

Η εταιρεία  αναλαμβάνει την πλήρη ή τμηματική ανακαίνιση του χώρου σας είτε πρόκειται για κατοικία είτε για  επαγγελματικό  χώρο